എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

TORCH IgG/IgM റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ്


അന്വേഷണം
വിവരണം

The ToRCH IgG/IgM Rapid Test is for the qualitative identification of IgG antibodies and IgM antibodies to Toxo, Rubella, CMV, and HSV 1/2 in specimens to assistance in the diagnosis of ToRCH.

തത്ത്വംക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ഇമ്മ്യൂണോഅസെ
ഫോർമാറ്റ്കാസറ്റ്
മാതൃകWB/S/P
വായന സമയം10-മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
കെട്ടാക്കുക25T/ബോക്സ്,40T/ബോക്സ്
സംഭരണ ​​താപനില4-30°C
ഷെൽഫ് ലൈഫ്2 വർഷങ്ങൾ


ഉപഭോക്തൃ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
    ചോദ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല!

അന്വേഷണ